Podsjetnik – prijave za potpore do 15.05.2023.

Poštovani članovi,

podsjećamo na rokove za podnošenje zahtjeva za isplatu za intervencijsku godinu 2023.:

Edukacije pčelara (OBRAZAC I dio A) 31. svibnja 2023.
Stručna predavanja, radionice (OBRAZAC I dio B) 31. svibnja 2023.
Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju (OBRAZAC
I dio C) 
1. ožujka 2023.
Informativne aktivnosti (OBRAZAC I dio D) 31. srpnja 2023.
Nabava novih pomagala, pribora i opreme (OBRAZAC II) 15. svibnja 2023.
Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze
(OBRAZAC III) 
15. svibnja 2023.
Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove opreme
(OBRAZAC IV dio A) 
15. svibnja 2023.
Provedba organizacije selećeg pčelarenja (OBRAZAC IV dio B) 31. srpnja 2023.
Analize proizvoda (OBRAZAC V) 15. srpnja 2023.
Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj
pčela (OBRAZAC VI) 
31. srpnja 2023.
Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih
programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda – objava
Javnog natječaja
sukladno Pravilniku
Istraživački programi u pčelarstvu (OBRAZAC VII) 31. srpnja 2023.
Istraživanje i praćenje tržišta (OBRAZAC VIII dio A) 31. srpnja 2023.
Promocija i komunikacija prema javnosti (OBRAZAC VIII dio B) 31. srpnja 2023.
Informiranje i edukacija potrošača (OBRAZAC VIII dio C) 31. srpnja 2023.

OBRASCI I PRILOZI dostupni su na slijedećim poveznicama:

Obrazac I dio A Edukacije pčelara

Obrazac I dio B Stručna predavanja, radionice

Obrazac I dio C Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju

Obrazac I dio D Informativne aktivnosti

Obrazac II Nabava novih pomagala, pribora i opreme

Obrazac III Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročitov varooze

Obrazac IV dio A Racionalizacija selećeg pčelarstva-nabava nove opreme

Obrazac IV dio B Provedba organizacije selećeg pčelarenja

Obrazac IX Slučaj više sile i izvanredne okolnosti

Obrazac V Analize proizvoda

Obrazac VI Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

Obrazac VII Istraživački programi u pčelarstvu

Obrazac VIII dio A Istraživanje i praćenje tržišta

Obrazac VIII dio B Promocija i komunikacija prema javnosti

Obrazac VIII dio C Informiranje i edukacija potrošača

Obrazac X Evidencija o sufinanciranoj opremi za intervencije

Prilog I. – popis pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Prilog II. – popis opreme koja se koristi u selećem pčelarstvu

UP Matica

Related Posts