Obavijest o objavi ankete o proizvodnji meda u 2022. godini, privitak

Poštovani članovi, pčelari,

prosljeđujem Poziv Ministarstva poljoprivrede za popunjavanje ankete o proizvodnji meda u 2022. godini.

 

Poštovani pčelari,  

u skladu s Prilogom V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1475 оd 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju, Republika Hrvatska obvezna je dostavljati Europskoj komisiji proizvodne i tržišne podatke vezane uz proizvodnju meda. 

U skladu s navedenim, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Anketu o proizvodnji meda u 2022. godini koja je dostupna svim pčelarima na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici:  

ANKETA O PROIZVODNJI MEDA U 2022. GODINI (google.com)

Anketa je anonimna i služi isključivo u svrhu izvještavanja Europske komisije.  

Molimo Vas da odvojite dio Vašeg vremena i ispunite anketni upitnik sukladno proizvodnji Vašeg pčelinjaka u 2022. godini, kako bi uzorak bio reprezentativan i prikupljeni podaci bili reprezentativni u davanju vjerodostojne slike hrvatske pčelarske proizvodnje, obzirom da se na istim podacima temelji udio dodijeljenih sredstava od strane Europske komisije za sektorske intervencije u pčelarstvu u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. godine. 

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 11. kolovoza 2023. godine.  

Zahvaljujemo na sudjelovanju! 

Srdačan pozdrav, 

Ravnatelj 

Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane 

Doc.dr.sc. Zdravko Barać 

Related Posts