Kontakt

Udruga pčelara “Matica” Sveti Ivan Zelina

Sjedište:     Kalinje 61F, 10 380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 78896516229

Kontakt e-mail:   matica.zelina@gmail.com

Mladen Čubrilo

Mob: 091/2166-888

e-mail: matica.zelina@gmail.com

e-mail: opgcubrilo@gmail.com

Branko Mahnet

Mob: 099/2147-567

e-mail: matica.zelina@gmail.com

e-mail: branko.mahnet@gmail.com

Krunoslav Nemčić

Mob: 091/7834-509

e-mail: kr.nemcic@gmail.com

Jadranko Hasanec

Mob: 099/3322-803

e-mail: jadranko.hasanec@gmail.com

Mladen Čubrilo

Mob: 091/2166-888

e-mail: matica.zelina@gmail.com

e-mail: opgcubrilo@gmail.com