Podsjetnik za potpore, Lijekovi & Pomagala i oprema – 20.04.2024.

Poštovani pčelari,

podsjećamo na rokove za podnošenje zahtjeva za isplatu za intervencijsku godinu 2024.

20.04.2024. je krajnji rok za predaju zahtjeva za:
*  Nabava novih pomagala, pribora i opreme (OBRAZAC II)
*  Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze (OBRAZAC III)

Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. dostupan je na stranicama Narodnih novina (NN 24/2023-393)

Detaljna objašnjenja i obrasci dostupni su na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) https://www.apprrr.hr/pcelarstvo-3/

Zahtjevi za isplatu dostupni su na poveznicama:

Uz zahtjeve prilažu se preslike originala računa i dokazi u skladu s člancima iz Pravilnika.

Prilog-I.-popis-pomagala-pribora-i-opreme-koja-se-koristi-u-pcelarstvu
Prilog-II.-popis-opreme-koja-se-koristi-u-selecem-pcelarstvu

Korisnik intervencije za nabavku pomagala i opreme dužan je voditi detaljnu evidenciju o pomagalima, priboru i opremi za koju je ostvario potporu na Obrascu X »Evidencija o sufinanciranoj opremi za intervencije«, ažurirati broj košnica u Evidenciji neprekidno pet godina od godine podnošenja zahtjeva, namjenski koristiti pomagala, pribor i opremu te mu se stavlja obveza njihovog zadržavanja u vlasništvu i posjedu do kraja razdoblja fiskalne amortizacije ili tijekom razdoblja od pet godina. Oba se razdoblja računaju od datuma stjecanja imovine ili od datuma kad je imovina stavljena na raspolaganje korisniku.
Obrazac-X-Evidencija-o-sufinanciranoj-opremi-za-intervencije

 

UP Matica

Related Posts