Održana redovna godišnja Skupština UP Matica

Održana redovna godišnja Skupština UP Matica

U nedjelju, 19. veljače 2023. održana je redovna godišnja Skupština Udruge pčelara „Matica“ Sveti Ivan Zelina u prostorima restorana M.B., Sajmišna bb.

Na početku je predsjednik Udruge, g. Mladen Čubrilo, sve pozdravio i zahvalio na odazivu.

Kao i na svim dosadašnjim Skupštinama imali smo goste / predstavnike iz pčelarskih udruga koji su nam se obratili s par riječ:

UP „Nektar“ Konjščina.
UP Vrbovec, PD Lipa.
UP „Maslačak“ Dugo Selo.
predsjednik SPUZŽ-a gosp. Željko Vukić iz PU Samobor i Sv. Nedjelja.
PU „Lijeska“ Kravarsko.

Gradonačelnik grada Sveti Ivan Zelina gosp. Hrvoje Koščec, istaknuo je da će i ove godine, kao i do sada Grad maksimalno podupirati rad udruge i dati sredstva za pčelare, pčelarstvo i medonosno bilje, pogotovo u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, jer se vide rezultati rada udruge. Drago mu je što se koristi oprema grada i Gradska vijećnica. Također podržava ideju za održavanje Festivala meda i ocjenjivanje meda ZŽ, te će i na tom području dati maksimalnu potporu.

Nakon toga Skupština je krenula s radom.

Podnesena su Izvješća:
1. Izvješće Predsjednika o radu udruge u protekloj godini – Mladen Čubrilo, Predsjednik Udruge
2. Izvješće blagajnika o financijskom poslovanju u 2022. g. – Jadranko Hasanec, blagajnik Udruge
3. Izvješće pašnog povjerenika – Mladen Čubrilo, pašni povjerenik
4. Izvješće Nadzornog odbora – Ivan Škledar
5. Plan rada za 2023. g. – Mladen Čubrilo, Predsjednik Udruge
6. Financijski plan za 2023. g. – Jadranko Hasanec, blagajnik Udruge
7. Visina članarine za 2024. g.
8. Razno

Izvješća i planovi su nakon rasprave jednoglasno usvojeni.

 

Obzirom na promjenu valute Kn > EUR odlučena je visina članarine za 2024. godinu.

 • Redovna članarina za 2023 i 2024 godinu bit će: 23,00 EUR.
 • Redovna članarina + Upisnina za nove članove i stare članove koji nisu platili članarinu do roka plaćanja: 29,20 EUR.
 • Redovna obiteljska članarina za drugog člana 11,50 EUR.
 • Počasni članovi ( koji su navršili 75 god. ) ne plaćaju članarinu.

 

Skrenuli bi pozornost na stvari koje su se događale tijekom prošle godine, i rasprave koje su vođene tijekom prihvaćanja Izvješća:

 • U prošloj godini bio je zabilježen lagani pad članstva, bilo je 50 članova, kao i pad u broju zajednica, oko 3100 zajednica u 2022., 3300 zajednica u 2021. i oko 3500 zajednica u 2020 godini. Pripisujemo o okolnostima oko korone, ali smo odlučni da taj trend treba promijeniti i preokrenuti.
 • Zahvala gradu na ustupljenom prostoru za održavanje sastanaka i edukacija (Gradska vijećnica)
 • UP Matica u suradnji s Gradom planiraju organizaciju i održavanje – Festivala meda i ocjenjivanje meda ZŽ, oko listopada 2023. g.
 • Od pandemije Covid-19 stariji članovi uglavnom ne dolaze
 • Na sastanke i edukacije prosječno dolazi oko 15-ak članova
 • Pratimo i odlazimo na sastanke SPUZŽ-a i aktivno sudjelujemo u donošenju novog Pravilnika o medu
 • Donacija meda udruzi SRCE, koja se i pismeno zahvalila
 • Pohvala dobitniku šampionske nagrade za bagremov med na ocjenjivanju meda u Vrbovcu, Krunoslavu Nemčiću
 • Održana praktično predavanje na pčelinjaku „kako u praksi kontrolirati varoou“ predavači Ivana Tlak Gajger i Zlatko Tomljanović
 • Održana edukacija „Američka gnjiloća medonosne pčele i druge bolesti – postoji li poveznica?“ predavač Ivana Tlak Gajger
 • Pokrenuta je web stranica udruge koju vodi i održava Jadranko Hasanec, poziv za sudjelovanje u dopuni sadržaja i ideja
 • Održani sastanak s Upravnim odborom, prezentirane investicije (majice, printer/scanner), o postojeća oprema je još uvijek u funkciji (prijenosno računalo, mlin za šećer, miješalica za pogače).
 • Obavijesti članovima šaljemo društvenim mrežama WhatsUp te e-mailom. Poziv članovima na ažuriranje podataka.
 • Kako riješiti neprijavljivanje selećih i stacionarnih pčelinjaka, postoje li pravni ili neki drugi mehanizmi, sankcioniranje i prijava pčelara koji nisu registrirani ili selećim pčelarima koji se ilegalno sele.
 • Naglasak na suradnji pčelara na prijavama, informiranju vlasnika zemljišta, te edukaciji pčelara i opće populacije.
 • gosp. Željko Vukić – predsjednik SPUZŽ-a
  • osvrt na e-Savjetovanje i novi Pravilnik o držanju pčela.
  • sustav potpora kroz Sektorske intervencije u pčelarstvu 2023-2027.
  • načini suradnje s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim pčelarskim savezom i drugim relevantnim organizacijama.
  • promjena paradigme za potpore za oprašivače / pčele.
  • inicijativa za Europski pčelarski savez za direktnu i kvalitetniju suradnju s Europskom komisijom.
  • potpore na edukacije za pčelar, apiterapeut i senzoričar.
  • uvodni tečaj – Senzoričar, trajanje 20 sati, vrijednost 200 EUR + PDV, a vjerojatno će kompletno biti sponzorirano od strane SPUZŽ (još nije potvrđeno za PDV) u Domu Tigrova u Rakitju, od 21.02. – 23.02.2023 od 09:00 – 17:00 sati. Mogu aplicirati do 2 člana iz svake Udruge.
  • nastojanja za smanjenje PDV-a u pčelarstvu, pogotovo za VMP .
 • Poziv na veći angažman članova u udruzi, slanje prijedloga, ideja…

Zamolba svim članovima – u slučaju da imaju potrebu promjene bilo kakvih drugih podataka (adresa, brojevi mobitela, e-maila i sl.) da se jave tajniku, Branko Mahnet.

Hvala svima na doprinosu!

UP Matica

Related Posts